badmintonthai

img mobile badmintonthai
ชื่อหน่วยงาน : สมาคมเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดเว็บไซต์ : ดำเนินงานสนองนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและรัฐบาลเพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันแข่งขันกับนานาชาติและเป็นผู้นำในระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย บริหารจัดการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมทั่วทุกภาคส่วน เป็นกีฬาที่สามารถเล่นออกกำลังกายได้ทุกสถานที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสร้างเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศและสามารถใช้เป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน